За нас

Ние сме екип от специалисти, които имат натрупан опит в сферата на изготвянето на различни видове бизнес планове за малки и средни предприятия, както и в реализацията на различен тип финансови анализи и бизнес презентации.

Всеки инвестиционен проект е индивидуален като параметри и изисква съответно адаптиран за неговите особености бизнес план. От тази гледна точка ние не ползваме шаблони в бизнес планирането. Всеки отделен бизнес план при нас се създава изцяло според особеностите на съответната бизнес идея зад него и зададените от инвеститора параметри за развитие.

По този повод ние винаги работим в тясна връзка с нашите клиенти. Ние не изготвяме просто документ за планиране на бизнеса – ние подкрепяме развитието на вашите идеи и привеждането им в съответен вид, в който могат да бъдат оценени като икономическа ефективност и бизнес потенциал.

За нас не е проблем да изготвим цялостен бизнес проект или отделни елементи от него. Особено много акцентираме върху финансовата част на бизнес плановете и прилагането на модерни динамични методи за оценка на финансовата ефективност на бизнеса.

Можем да изготвим бизнес план за всеки вид бизнес, без значение на размера и обхвата на инвестиционния проект, който ще се реализира. Това може да стане в съкратен или разширен вариант – зависи от потребностите на инвеститора.

Освен бизнес планове, удачно извършваме и различни видове финансови анализи за малки и средни предприятия. Отделно имаме опит в изготвянето на различни видове бизнес презентации за представяне или продажба на бизнеса .  За по-пълен списък с услуги, които предлагаме, вижте тук.

В нашата практика сме изпълнявали разнообразни видове бизнес планове за различни по своя характер инвестиционни проекти. Оформете Вашата идея и споделете с нас – ние ще помогнем за цялостното оформяне на бизнес концепцията за Вашия успешен бизнес!