Услуги

Основните услуги, които предлагаме за нашите клиенти, са:

Написване на бизнес план за инвестиционни проекти за стартиращ бизнес (Start-up);
Разработка на бизнес планове за инвестиционни проекти за разширяване на бизнеса (expansion plan);
Подготовка на бизнес планове за получаване на кредит от банка;
Съставяне само на финансов план за инвестиционни проекти с оценка на икономическата им ефективност;
Осъществяване на различни финансови анализи за икономическата ефективност на фирмата;
Изготвяне на бизнес презентации.