Цени

Минималните цени за предлаганите от нас услуги са:

– Изготвяне само на финансова оценка на ефективността на инвестиционен проект – базов минимум 300 лв.;

– Разработка на бизнес план – базов минимум 500 лв.

– Изготвяне на бизнес презентация с анимиране на слайдовете – 250 лв. до 25 листа.

– Финансови анализи – по договаряне.

Като цяло цените на предлаганите от нас услуги зависят най-вече от обема и критериите за изпълнението им. Като бонус към всяка платена услуга предлагаме възможност за 2 броя безплатни корекции до 10% от съдържанието на изготвените от нас бизнес планове и презентации в рамките на 30 календарни дни, след предаването на първия готов вариант на разработките.  По този начин , ако се налага, имате възможност да добавите или коригирате своята бизнес идея и нейните инвестиционни параметри по-прецизно.