За потребността от бизнес планове!

Бизнес плановете по своя характер следва да се възприемат в контекста на планово-разчетни документи, на които се базира бъдещето развитие на една организация или на един стартиращ бизнес.

От съвременна гледна точка бизнес планове могат да бъдат изготвяни при различни случаи, като:

– при потребност на ръководството на фирмата да планира бизнеса в рамките на определен период от време;

– при развитие на конкретни инвестиционни идеи и проекти, които разширяват настоящия бизнес;

– при планирането на инвестиции, които имат изцяло нов и иновационен за фирмата характер;

– при създаването на нови видове бизнес или навлизането в изцяло нови пазарни ниши;

– при кандидатстване на фирмата за получаване на външно кредитиране, в т.ч. и по европейски програми и т.н.

Една от отчетливите страни на бизнес плановете е обстоятелството, че те винаги следва да се разглеждат в контекста на планови документи, т.е. при тях съществува елемента на прогнозиране на бъдещите икономически ефекти от дейността.

Ясно е, че бъдещето винаги носи конкретни рискове за инвеститорите, тъй като в дългосрочен план много от пазарните фактори, които въздействат в настоящето, в бъдеще могат да се изменят сериозно по различни причини и това да доведе до загуби за тях. Именно по този повод се правят и бизнес плановете – те трябва да снижат равнището на риск при планирането на бизнеса в едни разумни граници и да дадат повече яснота относно икономическите ефекти и ползи, които инвеститорите следва да очакват от развивания бизнес.

 

 

Един коментар към “За потребността от бизнес планове!”

  1. Привет, това е коментар.
    Управлението, промените, редактирането и триенето на коментарите става в секция Коментари на таблото.
    Аватарите на потребителите, които коментират, идват от Gravatar.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *